.

אנשים מספרים על שיטת "בור סוד"

הרב יוסף שרשבסקי שליט"א

הרב יוסף חן שליט"א

הרב אליהו קהאן שליט"א

ר' זלמן שובאק נ"י

הרב ישכר ברגר שליט"א

שלבו סרטון וידאכעכעבהו קצר וקולע

הרב שלמה קרמר שליט"א

א

הרב משה קלברמן שליט"א

הרב גלפמן שליט"א

א

א

"לא חשבתי שתוך פחות משנה אני כבר יוכל להיבחן על 100 דף ב"ה"

"אני מאחל לכולם להיכנס לבור סוד זה דבר שא"א להאמין שזה אמיתי"

"כל מי שנפגש עם השיטה אומר את זה: כל היום היא שיחתי פשוטו כמשמעו"

"זה הדבר שגורם לאהבת התורה והתמדת התורה" 

בזכותכם אני זוכר כבר 330 דף וזה הישג עצום בשבילי..."

"כי לא מדובר במשהו ניסיוני אלא דרך סלולה עם הרבה ניסיון עשיר"

"השקיעות בלימוד שהנני מרגיש בלימוד זה אין לשער"

"ע"י הפרויקט זכיתי לחוש מעט את האמור בתהילים טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף פשוטו כמשמעו"

"אף פעם לא הייתה לי חוויה כזו של זיכרון מלא של דפי גמרא בלי קושי..."

"אני לא מפסיק להודות לה' שזימן לי ללמוד את השיטה וקשה עלי לתאר את המהפך שמתרחש בי"

"לסיים בכורות ומעילה בהרגשה שאפשר לגמור מסכת ולדעת את כולה..."

"ובזכותכם אפשר לומר שאנחנו רק שמחים..."

"אתם בטח שומעים את זה המון מבוגרי הקורס: שיניתם לי את החיים..."

"וכך חזרתי בע"פ 115 סעיפים בהלכות שבת וחשתי תענוג עילאי"

"היה לי ציפיות אבל לא עד כדי כך, זה לא רק לזכור את הלימוד זה לחיות אותו"

"ובעיקר נראה לי התועלת זה השטייגען שזה מביא מלבד הסיפוק שבזה"

"ממש נהנה מהשיטה, זה גורם לחזור הרבה, מחייב לניצול הזמן"

"אין לי מילים כיצד להודות לכם על השיטה עצומה שקיבלתי בזכותכם.."

"ואני כבר אברך בן 46 כבר חיתנתי ילדים.....וב"ה הפלא ופלא לא יאומן כי יסופר..."

"השיטה מוכיחה את עצמה, זה הדבר שגורם לאהבת התורה..."

זה פשוט מדהים! 

"אף פעם לא יצא לי לחזור על 400 דפים...ולזכור את הדף והעמוד..."

"הרבה סיפוק יש כשזוכרים כמות גדולה יותר של סימנים..."

"שחוללו אצלי את המהפכה הגדולה שלא היה לה אח ורע מאז עמדי על דעתי..."

"לא חלמתי שאני ידע פעם להגיד איזה סימן ואיזה סעיף כל דבר..."

כל יום ויום אני מרגיש שהלימוד שלי אחרת...וכמובן החזרות קלות יותר..."

"אני זוכר ב"ה את כל התוכן ואת המיקום המדויק של כל מיימרא ודין..."

"בזכות שיטה זו נבחנתי בחור בן 17 על כל הלכות בשר וחלב...וב"ה כל הרבנים הגדולים יצאו מהתפעלות מחוזק הזיכרון והם לא ידעו שהכל בזכות שיטת בור סוד"

"נפלא ונהדר ומספק לדעת מסכת שלימה בהחלט מדהים שהגעתי לזה"

"אחרי כל מבחן אני מתפעל מעצמי... שרק בזכותכם הגעתי לכך"

"אני מתחיל להבין קצת את דברי האוה"ח הקדוש הידועים אילו בני אדם מרגישים..."

"ברצוני להודות לכם על ההזדמנות לזכור כמות מכובדת בלעה"ר של דפי גמ' באמת אינני צעיר כל כך...וחבל שלא היה לי הזדמנות כזואת מזמן"

"בעצם אפשר לחלק את הלימוד אצלי לשניים עד הקורס ואחריו"

"וכבר למדתי ברציפות כ-80 דף...ואני יכול עכשיו לחזור שקלא וטריא בע"פ על כל הדפים זה אחר זה, זה דבר שמעולם לא היה לי..."

"זה עשה לי חלום לדעת ש"ס בעל פה וכבר עכשיו נותן לי שמחה רבה"

"לאחר שסיימתי מסכת שלמה עם השיטה אני יכול לומר שב"ה אני טועם בזה טעם בבחינת דמי ליה כמאן דמנח ליה בכיסיה"

"הנני זוכר לראשונה מעודי דפי גמרא שקלא וטריא בע"פ" 

גם כשהגעתי למצבים הכי גרועים... תמיד ידעתי שלא משנה מה קורה יש בתוכי 100 דפי גמרא שאף אחד לעולם לא יוכל לקחת ממני....

"שרוצים לדעת ולזכור יודעים לאן להגיע בור סוד זה הכתובת"

 "ופעם ראשונה בחיים שלי שאני יכול להגיד שאני יודע מסכת אחת בע"פ" 

"ובפרט צורת הזיכרון החי והמדויק כאילו הדף מול עיניך"

"ועכשיו אני מרגיש ממש ממוות לחיים, מאפילה לאור גדול"

"קצת מתחילים להבין איך הגדולים של פעם ישבו וספרו כמה אביי ורבא יש בש"ס"

"זכיתי לדעת 100 דפים בע"פ...אני מודה לה' שהגעתי להרצאת מבוא ששינתה את חיי"

"כשכעת נבחנתי על 65 דפי משנ"ב שאני יודע רק בזכות השיטה"

"הלימוד הפך להרבה יותר חוויתי"

"התועלת שקיבלתי מפרויקט זה היא עצומה"

"יש לציין לשבח את הרבנים שנמצאים תמיד לצידי לעזור בכל שאלה"

"ניסיתי כמה דברים ולא הועילו ובזכות השיטה יש פירות"

"תוך כדי עבודת הניקיון של החג הרבה שעות עברו עלי בהרהור בדברי תורה בשמחה"

"בעבר לא האמנתי ששייך שאזכור את הגמרות לטווח כה ארוך בזיכרון מדויק..."

"אני מודה לה' על שהנחני בדרך אמת אחרי שנות תהיה וחיפוש..."

"וזה ממש נפלא שאפשר ללכת ברחוב ולחזור דפי גמ' ולקיים והגית בו יומם ולילה"

"עצם האפשרות לחזור בע"פ דפים וסוגיות בבין הזמנים...שווה זהב"

"אין לי מילים לתאר את החכמה והכיף שיש בשיטה, פשוט נהנה לבצע אותה"

ב"ה זוכים לזכור את החומר הנלמד, לחיות אותו יום יום בדרך לכולל בדרך הביתה בכל מקום"

"החודשים האחרונים שעבר עליי לא היה לי מעולם"

"וחבל על כל הזמן שלא למדתי את השיטה, הייתי יכול להיות במקום הרבה יותר רחוק"

"גם בדברי השו"ע ומפרשים שכל דבר ברור איפה הוא מוזכר, וזה מעלה עצומה"

"אפשר בנקל לחשוב בלימוד הן ברחוב והן כשממתינים לתור בבנק..."

"ובעזרתכם אני שולט בכל החומר"

"בעיקר התפעלתי בדפים האחרונים של האגדתות המלאים דרשות שונות ופסוקים"

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.